Главная » Медицина, Новости, Физика питьевой воды » Православні свята і здоров’я людини

Православні свята і здоров’я людини

Православні свята і здоров’я людиниБілаш В.І., Курик М.В.

Інститут екології людини

E-mail: kurik@iop.kiev.ua

В статті викладено результати дослідження впливу церковних обрядів під час   святкування релігійних свят на ряд фізичних  характеристик природної, високоякісної води. Вода є  детектором  біоенергоінформаційних полів, які мають місце в церкві під час  церковних обрядів, коли службу   проводить священик.

Вперше для доказу  біоенергоінформаційної дії полів, які виникають в церкві під час  богослужіння,  використовувалась в ролі індикатора, природна, чиста вода найвищої якості, яка  за своїми фізико-хімічними властивостями максимально відповідає  властивостям  внутрішньоклітинної води організму людини.

За допомогою вимірювань ряду фізичних характеристик питної води, яка  присутня в соборі під час  церковних обрядів, за якими  можна відстежити   благотворний вплив церковного дійства  на воду. Це означає, що біоенергоінформаційне поле богослужіння в церкві позитивно впливає на воду, а значить на здоров’я людини.

Окремо вперше розглядається вплив різних свят господніх, які присвячені Ісусу Христу і святій Богородиці, на властивості природної води.

Вступ

Людина як найвища  складова Природи, якій Творець дав  триєдине: тіло, дух, душу, єдина на Землі жива істота, яка  має свідомість  і підсвідомість, повинна жити за законами Космосу. Закони Космосу, релігійні закони, екологічні закони – це ті основні   принципи , за якими повинна жити людина, щоб бути в гармонії з  Космосом і  вести себе  так як   сам Творець.

Вся історія розвитку релігії, як принципу життя людини, як науки  про місію людини на Землі, свідчить  про відпрацьовану  віками систему, як людині щоденно бути в  гармонії з Природою, з Космосом.

Не дивно, що мислителі різних історичних епох  задумувались над тайною загального зв’язку життя і Духу людини із Всесвітом, як явищем вічним  і неперервним. М.Беряєв писав: „Небо є сама  найглибша глибина нашого  духовного життя”.  В цій глибині, на його думку, закладено духовний досвід, як  більш глибокий дар буття.  К.Е. Ціолковський  вбачав духовний досвід  Космосу у вигляді  Любові і Добра. Якщо прийняти ці допущення  за гіпотезу, можна допустити, що космогонічне оточення Землі (Лотос)  дано людині   у відчутті енергії Духу. Коли це так,  то через духовне спілкування з Небом, Людина зможе розшифрувати  інформацію і отримати енергію від   родинного духовного світу. Саме ця  енергія пробуджує еволюційну пам’ять живої  психічної речовини, поле якої  співмірне із Космосом.

В свій час В.І.Вернадский висловив гіпотезу світотворення, сутність якої   в космічному походженні живої речовини, представлену не у вигляді молекул  і атомів, а у вигляді біологічних полів. Космогонічна суть біополя живої речовини представлена людським розумом, його свідомістю , які і перетворюють біосферу в  сферу  вселенського розуму, або в ноосферу. Сучасна  фізика (квантова) вважає, що  в світобудові  є дві  реальності – речовина  і поле, а для людини вони перетворюються  в інформацію і Дух.  В цьому розумінні людське життя – це певне  матеріальне перетворення  інформації в живу  речовину. Можна вважати, що прояв Духа  в матерії і є сутність життя. Із  сказаного , можна зробити і більш високе  узагальнення, а саме зв’язок  енергії Космосу з полем живої  речовини  людини здійснюється через  духовність.

Бажано було б хоча гіпотетично розкрити змістовну  частину понять Духа і духовності.

Ця проблема розкривається богослів’ям, церковною наукою, у співпраці із фізичною картиною будови Всесвіту. Про роль Космосу в існування самої людини говорив ще В.Вернадський (людина – це Космос в мініатюрі). Питанню косморитміки людини присвячено ряд наукових  праць  природничого профілю, в тому числі діяльністю великих просвітителів церкви, які своїми прикладами, думками, діями доказували яка велика  сила Духу і Віри в житті людини, в безсмерті людини як духовної  субстанції. Людина як  фізичне тіло  є тлінне і  після смерті  відходить в Землю,  а як біоенергоінформаційна , польова   структура – в фізичному просторі Всесвіту, існує вічно.

Для здоров’я людини, його існування саме дух, його духовність  як польових структур є основними  і цим принципом слугує як  церковна наука про людину, так і сучасна квантова  фізика, або нова фізика про природу Людини.

Одним із практичних способів  підтримання духовного здоров’я людини є ті принципи, які закладені в процедурі  богослужіння, що відбувається в церкві щоденно і особливо  в часи різних  релігійних свят, які святкує церква вподовж всього року.

Під час  богослужіння в церкві мають місце ряд важливих  біоінформаційних процесів, які діють на організм людини, як живої  системи, яка прийшла в собор на  богослужіння. Це, в першу чергу, біоенергетика самої церкви, її форми, простір, місце в середині церкви. Це біоенергетика  картин, на яких зображені образи , слова різних святих, це особливо роль священика, який проводить  богослужіння, а також  сумарно дія на людину біополів всіх людей, хто прийшов  і моляться в церкві під час богослужіння. Всі ці   біоенергоінформаційні поля, як поля дуже малої  величини, які поки не можливо  прямо зафіксувати  з допомогою фізичних  приладів, але які, як і поля Космосу існують  і діють на живу систему , організм людини.

Основним  індикатором впливу  таких над слабих біополів церковного богослужінні і церкви як особливої  біоенергоінформційної споруди є вода тіла людини.

Вода тіла людини – це той фізичний чинник, який відслідковує дію саме таких  над слабких полів на організм людини.

В останні роки  виконано ряд важливих досліджень впливу  молитви, церковних дзвонів, біоенергетики простору церкви, таких  великих православних  свят, як наприклад водохрещення, на  властивості води,  які  доказують основну  біоенергоінформаційну роль  води  в формувані духовного, а за ним і  фізичного здоров’я людини.

Сьогодні вода –  це основна складова Природи, її стихія, яка і є  самим життям і тому  така визначальна її роль в самому  існуванні людини.

Основні принципи існування живого

Природа, як жива система, для свого існування і розвитку вибрала  такі дві важливі  характеристики, які  саме  їй забезпечують життя – це  геометрія, або форма будови самої живої структури і друга  важлива  фізична характеристика – це   енергія, енергія Космосу, Сонця. Ці важливі джерела енергії нашої сонячної системи, або  іншими словами  вібрації, як основна природна  енергетика живого.

Геометрична  будова живих структур особлива і принципово  відрізняється від  будови неживих структур. Для живих структур  основним є особливість   заповнення фізичного простору тілом живого, яка має  так званий  фрактальний принцип або  геометрично будова підпорядкована принципу  золотого перерізу. В природі  все  підпорядковане цьому принципу або принципу  гармонії. Саме така струтура сенситивна до будь-яких змін чи  взаємодій, які  впливають суммарно на  живу струтуру.

На мові сучасної квантової фізики – це принцип  дуалізму природи, це  матеріальне тіло (маса, об’єм, тощо) і польова структура, це  колективне поле самої живої структури,  як цілого.

Таким чином, проглядається  одинаковий підхід до розуміння живого як з позиції  церковної науки, так  і сучасної  квантової фізики живого.

Нагадаємо, що на початку зародження  квантової фізики, В.І.Вернадський  пророче говорив, що людина – це квантова система, а церква стверджує, що це є триєдина сутність: тіло, душа і дух.  Отже, для  людини основою її існування є польові  структури, тобто це особлива квантова система, яка  завдяки біоенергоінформаційним  процесам є складовою Космосу в цілому і будь-які польові процеси, які протікають в Космосі, вони проявляються в живому , в  організмі людини.

 Біоенергоінформаційні властивості води

Те, що природна вода запам’ятовує і зберігає інформацію про те, з чим  вона раніше контактувала в  літературі відомо давно. Власне культ води  в православ’ї  оснований на особливих  космобіологічних та  інформаційних властивостях природної води. Особливо необхідно підкреслити, що вода дуже добре відчуває біоенергетику тих свят, які в тій чи іншій мірі пов’язані із  використанням води як   біоенергоінформаційної системи. Це, наприклад, свято Водохреща, церковні обряди освячення, тощо. Особливої уваги до  інформаційних властивостей води надали роботи   японського дослідника М.Емото, який  вперше показав, що форма структури сніжинок, які утворюються із води, яка  перед замерзанням піддавалась  певному впливу людини, саме  особливо міняє свою структуру, коли вода   оброблялась  позитивним чи негативним  інформаційним полем. Заслуга Емото  видно полягає в тому, що він перший   експериментально доказав, що вода (форма сніжинок) реагує на  емоції людини, на її   психоемоційний і духовний стан.  Відповідно аналогічно  біоенергоінформаційні властивості  води впливають на  здоров’я людини  при вживанні такої води.  Не вдаючись в деталі механізму  утворення різних за формою сніжинок,  важливим є те, що вода, як природна жива  структура дуже специфічно реагує на   над слабкі природні чи  біоінформаційні поля людини.

З допомогою методики Емото вперше за допомогою фізико-хімічних методів   дослідження доказано, що всі способи  використання природної води  в  практиці  православної церкви дійсно  мають місце.

Наприклад, вода добре реагує на голос людини, на молитву, яку  промовляє до води людина, практично на всі  просьби із якими звертається людина до води, тощо.

Власне роботи М. Емото поклали початок новому дослідженню  різними авторами так званих  інформаційних властивостей природних вод. Власне, ще з часів Й.Кеплера (ХІХ століття) було відомо, що в природі існує більше 135 типів природних сніжинок (форма узорів сніжинок  зимою на склі вікон). Але при заморожуванні каплі води, а потім розморожуванні і знову заморожуванні, картина першої сніжинки не повторюється і пов’язано, це з тим, що за рахунок   явища ліквації при  заморожування природної  води, домішки які завжди є в  природній воді  льодом виштовхуються із   в каплі води. Це веде до того, що  сніжинки дуже прозорі (вода  очистилась),  тобто вода  після відтаювання сніжинки змінює свої властивості і тому   немає повторюваності форми сніжинок. Це приводить до того, що у багатьох інших  дослідників, які   повторювали дослід М.Емото, результати не співпадали із  його даними. Це  навіть породило в літературі певну недовіру до цих робіт.

Між тим, біоенергоінформаційні властивості води легко доказати  фізичними дослідженнями, які  не пов’язані із   необхідністю заморожування води.

З допомогою вимірювань ряду  фізичних характеристик природної води , після певного впливу  інформації на  воду,  в співставленні таких же вимірів  характеристик води, які не  піддавались ніякому  впливу людини. По цим змінам  однозначно можна  судити про вплив  на саму структуру води, лише в цьому випадку дослідження поки не вдається особливо  диференціювати  вплив того чи іншого фактору саме на зміну фізичних  параметрів води. тим не менше зміна фізичних характеристик води під дією  зовнішніх слабих фізичних полів, в тому числі  і полів людини, може бути добрим   індикатором слабих чи над слабих  зовнішніх фізичних полів в тому числі  і вплив простору, екологічних чинників, в тому числі і голосу людини, його біоенергетики. Виходячи із таких властивостей води, ми провели  спеціальні дослідження впливу  священика на  богослужінні в церкві, коли  в церкві  поряд із людьми  знаходився під час  служби відкрита ємність (пляшка) з  природною питною водою.

 Особливості методики дослідження

Основна ідея експерименту полягала в наступному.  Дві пляшки фасованої високоякісної питної води, конкретно води „Прозора”  відкривались, одна  вода залишалась  поза церквою (приміщенням, де проходить богослужіння), а  інша, основна, ставилась в церкві , в тому  місці де  основний час знаходиться  священик і проводить , згідно церковним  правилам, обряд богослужіння.

Після богослужіння, обидві пляшки  води  закривали  і віддавались на дослідження  фізичних характеристик.

За допомогою фізичних приладів  визначались: параметр кислотно-лужної рівноваги води (рН параметр); електропровідність σ (вимірюється в мікро сименсах µkSm); концентрація розчинених у воді природних домішок (TDS), визначається в мг/л води;  окислювально-відновлювальний потенціал (ОВП), який вимірюється в мілівольтах mV і ця величина має знак (+) чи (-) за допомогою простої гальванічної комірки, в якій є два електроди ( мідь та цинк) вимірюється  Редокс-потенціал води. Ця величина вимірюється у відносних одиницях до еталону чи  початкового стану води і має відношення до  природної біоенергетики води. Можна міряти ще ряд фізичних характеристик води, але як виявилось , що  досить визначати  перераховані характеристики вод, щоб  відстежувати вплив   всього ритуалу богослужіння, яке проводить священик у церкві.

Всі дослідження виконані за допомогою одного і того ж  священика  в одній і тій же церкві. Параметром служив лише день, який відповідав певному  православному святу.

Ще одна особливість проведених досліджень полягала в тому, що індикатором у своїх випадках слугувала природна фасована вода „Прозора”, яка практично немає техногенного впливу водо підготовки.

Православні свята, на яких проводились  богослужіння були нами розділені  на дві категорії: господні, які присвячені Ісусу Христу і Богородиці, присвячені Богородиці.

Усі досліди проводились вподовж року, щоб можна було  відслідковувати особливості православних свят протягом   календарного року.

 Результати досліджень і висновки            

В таблиці 1 приведено  характерні величини параметрів природної води „Прозора”, яка „святкувала” Великдень у церкві 04.04.2010 р. (Церква Казанської  Богоматері, Київська область) відносно води порівняння.

Таблиця 1

п/п

Назва води, рідини pH σ

(µSm)

TDS

(мг/л)

 

ОВП

(mV)

БЕ
1. Ц 7.14 221 235 +243 180
2. К 6.83 232 244 +214 160

 

У порівнянні із параметрами для контрольної води,  відбулися такі зміни:  параметр рН зростає по величині в середньому на 5-6 відсотки. Нагадаємо, що  параметр рН за визначенням  обернено-пропорційний  концентрації  позитивних іонів Н+, тобто має відношення до  структури води (параметр динамічної  кластерності). Відносно інших параметрів  води (σ, TDS, ОВП, БЕ), то їх зміна  для води, яка „відстежувала” богослужіння  на Великдень в 2 -2,5 рази  менше, тобто σ і TDS –зменшуються, а ОВП і БЕ зростають.

Дані для свята Великдень, яке було в 2011 році (24.04) засвідчили, що зміни параметрів, крім рН такі ж за величиною, а рН зростає, але в два рази  менше , ніж у 2010 р.

Різниця даних для цих двох дат свята Великодня свідчить про те, що на воду , крім  біоенергетичного впливу енергетики простору церкви, літургії, слова Священика і біоенергетики відвідувачів церкви, які моляться  в церкві, впливає і енергія Космосу, яка залежить від   просторового  розташування планет , в першу чергу  Сонячної системи. Просторове  розташування планет  сонячної системи   змінює взаємодію між ними, що в свою чергу добре  відчуває вода, яка  складає 2/3 об’єму  планети Земля, на відміну від  інших планет, де води взагалі немає.

Що стосується змін властивостей води  на інші  православні свята, то вплив їх достовірно  фіксується в межах зміни (1,5 – 2%) для всіх 5 фізичних параметрів.

Достовірно відрізнити  як вода  специфічно реагує на богослужіння в  церкві  на різні православні свята важко. Єдине, що можна  стверджувати, що найбільш сильно (5-6%) змінюються параметри води для таких  православних свят, як Водохреща (освячення води) і Великдень. У всіх  інших випадках свят зміни для  характеристики детектора дії богослужіння води, фіксуються і ці  зміни можуть бути  достовірно  зафіксовані,  коли проводити дослідження   відносно контрольної води.

Отримані результати мають принципове значення для того, щоб зробити висновок про благотворний для людини вплив  святкування церквою православних свят. Справа в тому, що  організм дорослої людини  в середньому на 60-70 відсотків  містить  зв’язаної води, а  мозок — 96-98% .Якщо навіть вода (природна) відчуває безпосередньо вплив  біоенергетики простору , де вона знаходиться і це  фіксується зміною фізичних  характеристик всього в кілька відсотків, то  за рахунок структурної   упорядкованості (фрактальності)  внутрішньоклітинної води,  особливо води мозку, а сама структура мозку є фрактальною, такі дуже   малі зміни  в структурі води, проявляються  як  зміна функціональної активності (покращання, нормалізація) відносно початкового стану.

Отже, внутрішньоклітинна вода організму людини є тим  універсальним біологічним індикатором, за допомогою якого її організм відчуває  благотворний, біоенергоінформаційний вплив  церковних обрядів  богослужіння   сумарно на здоров’я людини.

Таке біоенергетичне оздоровлення на церковні свята протягом  календарного року, в певній мірі  гарантує  здоров’я тій людині, яка синхронно відстежує ці  свята через  ритуали святкування, які проводяться в  Церковному соборі.

 

 

 

 

 

 

Написать комментарий