Застосування інформопрепаратів для підтримання енергетичного гомеостазу людини

С.І.Кляп, М.В.Курик . Український інститут  екології людини. E-mail:kurik@iop.kiev.ua

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ.

Струнка система  сучасних наукових уявлень про природу людини стала основою для утворення теорії та практики нових  направлень в медицині, серед яких важливо заявили про себе: вібраційна, біорезонансна, багатовимірна, функціональна, квантова медицина. Ці нові тенденції в медицині базуються на єдиній ідеології, що дозволяє об’єднати  їх під єдиною назвою — інформаційна медицина.

Настав час медицині визнати, що окрім фізичного існує і тонко-енергетичний  стан  буття . Необхідно усвідомити  важливий аспект фізіології людини, згідно якого  тонкі поля   домінують над фізичним тілом. Тонкі структури-це енергетична основа життя, тому  що саме енергія духу оживляє фізичну структуру матерії. Згідно з цим людський організм є багатовимірною сутністю, в якій складна система полів знаходиться в стані безперервної взаємодії. В матриці цих полів закладені «програми», які запускають, контролюють, та координують всі функції організму: гормональну, імунну, електрофізіологічну і т.п. Якщо розглядати організм людини як складний біокомп»ютер, то програмістом, що навчає органні системи «як жити» є тонкоенергетичні тіла  людини. Розбалансування енергетичних систем може призвести до патологічних змін, котрі проявляться на фізичному, емоційному чи духовному рівнях . Причина захворювання людини  часто знаходиться в порушенні структури тонких полів.

Арсенал медикаментозних засобів, який знаходиться  на озброєнні медицини  не здатний вплинути на процеси, які потрібно корегувати в першу чергу — тобто відновити енергетичну цілісність організму.

Необхідно  наголосити, що роль лікувального засобу може виконувати не хімічна структура деякого препарату, а  інформативна його сутність. Численні експериментальні дані підтвердили  наявність впливу на організм людини хвильової складової. Нове направлення заслуговує особливої уваги через те, що можна вплинути на процеси життєдіяльності організму без втручання хімічних препаратів, а за допомогою інформопрепаратів.  Інформотерапія  — це розділ медицини, який вивчає вплив інформації на фізіологічні, біохімічні, біофізичні та патологічні процеси в організмі людини.

 СУТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМОДІАГНОСТИКИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ГОМЕОСТАЗУ ОРГАНІЗМУ.

Пристрій та метод Фоля є важливими  для підбору гомеопатичних препаратів, але цим їх цінність не обмежується, тому що подібні пристрої здатні дати лікареві значну інформацію про енергетичний та функціональний стан пацієнта. Ефект акупунктурного резонансу використовується для вивчення широкого спектру енергетичних дисбалансів пацієнта, встановлення етіологічного фактору захворювання,  виявлення всіх задіяних структур та тканин в патологічний процес, відрізнити інфекцію від хвороби.

В своїй практиці ми користуємось модифікованою методикою електропунктурної діагностики за Фолем , в основі якого лежить біофізична модель резонансних частот, яка припускає  можливість організму людини сприймати та відбирати для відновлення роботи функціональних систем резонансні частоти від зовнішніх та внутрішніх джерел електромагнітного випромінення. Джерелами зовнішніх  слабких електромагнітних хвиль є, так звані, біоінформаційні спектри (БІС). В пристрої «Біокорид-F» використовується електронний медикаментозний селектор, в якому специфічні хвильові властивості різних  препаратів (нозоди, гомеопатичні, органні , потенційовані та непотенційовані аллопатичні препарати) фіксовані на мікросхемах ППЗЗ. При проведенні електропунктурної діагностики визначається не тільки функціональний стан органів та систем організму чи наявність органічних змін, а також визначається  причина захворювання та підбираються біоінформаційні спектри (резонансні частоти) , необхідні для збалансованої дії всіх систем організму. Надалі «рецепт» або зовнішнє джерело електромагнітних хвиль за спеціальною методою переноситься в пам’ять речовини-носія — води, фіз.розчину, цукрової крупки і т.п. Питання на яких природних властивостях та параметрах зафіксована інформація, якщо хімічний склад не змінився отримало теоретичну та експериментальну відповідь- при програмуванні води (передачі їй інформації) якимось полем, інформація про дію або лікувальна програма фіксується шляхом зміни структури рідкого кристалу, яким є вода, а реалізація лікувальної дії проходитиме за рахунок передачі специфічних інформаційних паттернів енергії, когерентних з тими частотами функціональних систем організму, які налаштовують його на підтримку гомеостазу та стан здоров’я.

 ДАНА МЕДИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОЗВОЛЯЄ:

—        виявляти в організмі людини шкідливі токсичні професіональні та екологічні фактори;

—        проводити ідентифікацію збудників захворювань та їх токсинів;

—        виявляти бактеріо-та вірусоносійство при сумісних епідеміологічних ситуаціях, забезпечуючи при цьому високу пропускну  можливість;

—        визначати чутливість виявленої мікрофлори до медикаментів;

—        визначати сумісність різноманітних лікарських засобів в одному рецепті індивідуально для кожного хворого, тобто здійснювати цілеспрямований підбір фізіологічно адекватних лікарських засобів;

—        проводити профілактику ГРВІ;

—        проводити ранню діагностику захворювань на стадії доклінічних проявів;

—        визначати ступінь наявних порушень в органах і системах (гострі, підгострі,хронічні, з дистрофічними або неопластичними змінами);

—        розкривати механізми етіопатогенезу захворювань та цілеспрямовано впливати на них в процесі лікування;

—        визначати наявність чи відсутність радіонуклидів в організмі людини;

—        здійснювати цілеспрямоване санування організму;

—        підбирати біоенергетично адекватне харчування для людини (оптимальну дієту);

—        виявляти наявність чи відсутність шкідливого біоенергетичного впливу на організм людини предметів щоденного використання (прикраси, одяг, косметика);

—        оптимізувати курс лікування в амбулаторних, стаціонарних та санітарно-курортних умовах.

Перевагою даного методу є його висока достовірність в процесі обстеження, яка підтверджена клінічною апробацією у провідних науково-дослідних установах  України та за кордоном.

РОЗРОБКИ ІНСТИТУТУ.

Розроблено методики експрес-діагностики впливу екологічних факторів на енергетичний стан організму;

  1. Визначені конкретні енергоінформаційні препарати необхідні для підтримання енергетичного гомеостазу організму;
  2. Виявлена залежність зміни енергоінформаційного поля людини (польової структури людини) на порушення функціонального стану органів і систем організму;
  3. Підтверджена необхідність постійного контрольованого вживання інформопрепаратів для забезпечення  стійкого енергетичного гомеостазу, що забезпечує екологічно незалежний, високий рівень здоров «я організму.
  4. Доведена відсутність протипоказань та побічної дії інформопрепаратів .

ПРОПОЗИЦІЇ.

Розглянувши результати багаторічних досліджень  вивчення залежності зміни функціонального стану організму людини від зміни  польової структури   та створення інформаційних препаратів, здатних  підтримувати енергетичний гомеостаз, Вчена Рада Українського інституту екології людини рекомендує вживання інформаційних  препаратів для підтримування енергетичного гомеостазу організму з метою забезпечення екологічно незалежного, високого рівня здоров’я людини та попередження можливих захворювань (грип, інфекційні хвороби та інше).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.