Електромагнітний смог – техногенний вірус смерті Природи ХХІ віку

78770304_230fab19ef132ca4d509aa3ac768cd5a_bigДиректор Українського інституту екології людини , професор    М.В.Курик

Порівняно недавно (кінець ХХ століття) з’явилось нове поняття – „електромагнітний смог”, що означає — сьогодні людина, в технополісах в першу чергу, знаходиться  в довкіллі, яке суттєво насичене техногенними електромагнітними полями, які створюються  силовими кабелями, телевізорами, комп’ютерами, холодильниками, мобільними телефонами, сіткою веж станцій супроводу  стільникового зв’язку і, врешті-решт, системами Wi-Fi та  їм подібним.

Власне сьогодні є внутрішній і зовнішній електромагнітний смог по відношенню до приміщення, де людина постійно знаходиться (квартира, офіс, транспорт, тощо).

Внутрішній електромагнітний смог особливо негативно впливає на все живе в конкретному приміщенні, якщо в ньому є  багато різної техніки.   Зовнішній електромагнітний смог  особливо загрожує великим населеним пунктам, де дахи будівель буквально „нашпиговані” антенами, лініями електропередач (від освітлювальних до транспортних мереж) досягають великої густини, вулиці замкнуті електромагнітними полями різних рекламних систем.

Техногенний електромагнітний смог – це ворог всьому живому природи, які створила людина, не рахуючись з природними, екологічними законами. Мова може йти про появу в ХХІ столітті  нового виду істот, які знаходяться десь в проміжному стані між живим і мертвим началом. Ці сутності замість органічної (матеріальної) оболонки  мають хвильову (польову)  оболонку і володіють  такими характеристиками живих істот, як розмноження, живлення і виділення. Це не що інше, як електромагнітний вірус.  А враховуючи те, що всі  природні живі структури мають свої характерні  (реперні)  хвильові структури (біополя) , проте параметри природних біополів живих систем дуже сильно  відрізняються від електромагнітних полів сучасної техніки.

Проте, при теперішній хвильовій забрудненості довкілля, статистична ймовірність випадкового співпадання  цих  частот різко збільшилася.

По суті постійне „виїдання” біополя живого мертвими фізичними вібраціями  відбувається за тим же принципом, за яким  в організмі людини з ослабленим імунітетом  чи з порушеною мікрофлорою живого, за рахунок вживання антибіотиків, фармпрепаратів, починають активно  розмножуватись, не зустрічаючи опору, хвороботворним мікроорганізмам.

Подібним чином розвивається захворювання  аури живої структури, що являє собою розбалансування біополів постійним , фоновим електромагнітним бомбардуванням і власне біополе живого починає плодити гризні, близькі за характеристиками до неживих, вібрації яких  поступово поглинають більш тонкі вібрації.

Нагадаємо, що самими тонкими вібраціями у людини – це вібрації духовного, інтелектуального та емоційного складу. Саме з зміни цих вібрацій починається  процес само руйнації аури. Далі цей процес  розповсюджується на тілесні вібрації, які йдуть від клітин і органів, і викликають  до патології і до смерті живого. Цей процес нагадує поглинання здорових клітин раковими.

Про проблеми електромагнітного вірусу живого в природі, йтиме мова  в пропонованій статті.

Електромагнітний смог довкілля.

ЕМП оточують сьогодні нас  буквально повсюдно: дома, на роботі, в поїзді, метро, в салоні електротранспорту. Рухається за стінкою ліфт, працює компресор холодильника, включили електричну плиту та власне будь-який  електроприлад, це означає що по  дротам пішов струм й  навколо нього, відповідно виникло ЕМП.  А його магнітна складова , добре проникає всередину нашого організму.

В більшості випадків сучасна  наша квартира це «генератор» техногенних побутових ЕМП, які   щохвилини впливають на її мешканців, тобто на нас.  Магнітні поля для більшості  побутових  електроприладів не великі  і вимірюються  в мікротеслах (мкТл). До недавно вважалось, що такі слабі поля просто не можуть зробити якусь шкоду здоров’ю людини. Виясняється, що це зовсім не так.

Вчені Швеції ще в 1992 році дослідили здоров’я  500000 людей, що проживають в умовах магнітного поля  промислової частоти  і результати виявились невтішними.

Статистика показала, що зростання  магнітного поля від 0,1 мкТл до 4 мкТл в кілька разів  підвищує ризик розвитку  лейкемії  у дітей.  Взагалі там, де значення магнітного поля складає 0,3 мкТл і вище,  онкологічні захворювання трапляються  в два рази частіше.

На основі цих даних шведи  в своїй країні ввели  гігієнічний норматив  низькочастотного магнітного поля величиною в 0,2 мкТл. Оскільки  аналогічні результати   одержані в США, Канаді, Франції, Данії і Фінляндії, то сьогодні в багатьох країнах світу  прийнято вважати  безпечним рівнем  низькочастотного магнітного поля саме  цю величину 0,2 мкТл.

З врахуванням небезпеки ЕМП для здоров» я людини в Росії , в Україні розроблено  Стандарти норми, які за деякими параметрами є самими жорсткими в світі.  В стандартах, або в  Санітарних нормах приймаються такі значення параметрів ЕМП, які при щоденному  впливу не  викликають у населення  захворювань чи відхилень стану здоров’я від норми , які виявляються сучасними  методиками  обстежень в період   опромінення чи в  віддалені часи після його дії.

Прийнято, що напруженість змінного електричного поля 50 Гц не повинна  перевищувати 500 В/м в місцях  довготривалого чи постійного перебування людини.

Магнітні поля для населення України в даний час не нормуються, або вірніше  не контролюються.

Міжнародні стандарти (введені  в Швеції, США та ряді інших країн) такі, що в місцях довготривалого перебування  людей, особливо в місцях  нічного відпочинку чи перебування дітей, напруженість  магнітного поля  частотою 50 Гц не повинна перевищувати 0,2 мкТл.

На жаль, в даний час немає  однозначних наукових  пояснень  механізму дії ЕМП на людину, на  їх взаємодію з біополем людини.

Дослідження впливу електромагнітного поля на біологічні об’єкти показали, що організм людини, який складається із набору молекул, комплексів білків  і води у вигляді різних органів і систем , випромінює та приймає ЕМ випромінювання в широкому діапазоні частот.

Висока ефективна дія слабих (за інтенсивністю) ЕМ випромінювань,  пояснюється  їх  резонансною дією, яка може  підсилювати або послаблювати  функціональні можливості окремих органів.

Вважається, що найбільш небезпечними для організму людини є частоти до 1000 Гц, оскільки вони  співпадають з частотами енергетичних центрів людини. Визначені частоти поля окремих органів  чи систем. Так для  серця це 700-800 Гц із  збільшенням при  стенокардії до 1500 Гц, для  нирок — 600-700 Гц із збільшенням при запалені до 900 Гц, для печінки 300-400 Гц  із збільшенням  при запалені до 600 Гц. При онкологічних захворюваннях частота змінюється в бік низьких частот. Небезпечними є частоти від 3 Гц до 50Гц які  співпадають  із частотним ритмом головного мозку.

Радіо та телевізійні станції є джерелами ЕМП в діапазоні 9 кГц -1000 Мгц, потужність яких досягає 1-2 МВт. Розміри санітарно-захищених зон  повинні бути від десятків метрів і до декількох кілометрів, що досить часто не виконується на практиці.

Гранично допустимі норми для ЕМП в діапазоні 30-300 Мгц складають до 20 В/м для всіх видів  приміщень, де людина знаходиться  цілодобово.

Міри по захисту людини від впливу електричних полів зводяться до  заземлення покрівель, до встановлення особливих захисних екранів. Проте, для магнітної складової ЕМП (низькочастотні поля) ефективних методик захисту не існує.

Головною проблемою при вивченні дії техногенних ЕМП на людину є те що  сучасна  вимірювальна апаратура не фіксує наявність ЕМП, а насправді дія таких слабих полів є істотною. Зокрема, така ситуація  саме має місце, коли розглядати  вплив ЕМП монітора комп’ютера , чи мобільного телефону на людину. Сьогодні необхідно мати принципово  нові методи діагностики та відповідну  метрологічну базу , ніж нині існуюча.

Електромагнітне забруднення навколишнього середовища стало настільки серйозним, що Всесвітня Організація Охорони здоров’я (ВОЗ) винесла проблему в число найбільш актуальних для людства. Фахівці відносять електромагнітне випромінювання (ЕМВ) до числа сильнодіючих факторів із можливим  катастрофічним наслідком для генофонду людини. ВООЗ навіть вважає, що дія ЕМП на все живе на землі більш небезпечна, ніж дія залишкового ядерного іонізуючого випромінювання.     

ЕМП всіх частот є одним із найбільш розповсюджених швидко ростучих екологічних забруднень, які  викликають  в суспільстві занепокоєння і спекуляції. Практично всі групи населення  планети піддаються  зараз в різній мірі ЕМП і рівень їх буде зростати по мірі  подальшого розвитку технології.

Побутові джерела ЕМП

Сьогодні людині уже важко  уявити своє життя без  використання  різних техногенних  електромагнітних пристроїв, які  випромінюють шкідливі для  живого організму електромагнітні поля. Це в першу чергу побутова техніка. Величини  електромагнітних полів  характеризуються  рівнем  магнітної  складової сигналу, який  вимірюється в теслах,  потужністю сигналу Р,  яка вимірюється у ватах (Вт) та   напруженістю поля Е, що вимірюється в    вольт на метр (Вт/м).

Сьогодні вважається для людини така безпечна границя   електромагнітних полів: магнітна складова -0.2 мкТл (мікро Тесла),  потужність  — не більше 10-8 Вт/м2, а напруга поля не більше 10 В/м.

А які дози опромінення  сучасного технополісу людина  отримує насправді?

Холодильники , які мають систему по frost – на віддалі 1 м  від дверців  холодильника  — 0.2 мкТл; електропроводка квартири в середньому не перевищує 0.2 мкТл; електричний чайник – 0.6 мкТл; пральна машина  — 1 мкТл; електроплитка – 1-3 МкТл на віддалі  — 20-30 см  від  передньої панелі плити; високочастотна піч – 8 мкТл  на віддалі 30 см; електробритва – декілька сотень мкТл (при голінні), сьогодні  сюди  ще додаються  персональні комп’ютери, телевізори  та телефони мобільного зв’язку, це також   десятки мкТл.

Електротранспорт:  приміські  електропоїзди – 20 мкТл;  трамваї, тролейбуси – 30 мкТл; на  станції метро (при  відправлені потягу) – 50-100 мкТл; у вагоні метро – 150-200 мкТл.

Якщо оцінити сумарну величину  середнього електромагнітного поля, яке  щоденно оточує людину, що живе в місті,  то це виходить відчутна величина (!)

 Глобальний експеримент на виживання

Ще десь 10 років тому, впливу гігієнічно значимих рівнів техногенного електромагнітного  випромінювання   піддавалась обмежена кількість людей  і це було пов’язано з їх професійною  діяльністю. Тепер, на жаль, можна говорити про  вплив  техногенних електромагнітних полів  на все населення Планети. Це  результат  небаченого раніше темпу розвитку  в світі засобів зв’язку  і інформатизації, без чого подальший розвиток  науково-технічного прогресу став неможливим. В цьому  зв’язку актуальною стає проблема   визначення оптимального співвідношення  між науково-технічним прогресом  цивілізації і правом людини на екологічно-безпечне оточуюче середовище. Природне екологічне довкілля  замінюється на  техногенно-напружене середовище всього живого на Землі.

Телекомунікаційний ринок світу  стає ведучим, обсяг послуг сотового  радіотелефонного зв’язку став економічно співрозмірним із об’ємом продукції природно-ресурсних галузей економіки. Провідні економісти розвинутих країн відводять сотовому зв’язку  основну роль  в прогнозованому   подвоєнні валового продукту  на найближчі десять років.  Темпи зростання  числа абонентів цього виду зв’язку значно  перевищують всі  оптимістичні   передбачення.

На Землі відбувається справжній, масштабний біологічний  експеримент людини над собою. Чи  виживемо ми в цьому  мобільному світі і чим  ми пожертвуємо в кінцевому результаті  заради виживання. Може не слід поспішати  ставати активним  учасником цього експерименту, особливо дітям (?).

Нагадаємо, що  поки що наше здоров’я в наших руках.

Сотовий зв’язок активно входить  в наше життя. Кількість “щасливих” мобілок  росте, як гриби  після теплого осіннього дощу*). Ще три роки тому власників побілок  було  лише мільярд , а сьогодні більше третини населення Землі користується  послугами сотового зв’язку.  Зручності безспірні.  Спілкування людини із світом – це не лише радість, а й необхідність  нашого часу. До доброго людина звикає швидко.  Але за все в цьому світі людині  необхідно платити. Перш за все своїм здоров’ям.  Людина порушує основний  екологічний закон  рівноваги між природою і людиною, що  обертається  глобальною екологічною  катастрофою Планети. Чи справді сотовий зв’язок такий страшний для людини? На жаль, сотовий зв’язок опереджає своїм   масовим впровадженням  в життя людини. Проведення тих довготривалих  досліджень, які б мали  передувати всім цим  впровадженням стає проблемою. Адже мова йде про масове , неконтрольоване  використання  техногенних  електромагнітних випромінювань, які людина щоденно  використовує в  своєму житті.

Слід відзначити, що  спеціальних  доказових досліджень  негативного впливу  електромагнітних полів  мобільних телефонів проведено дуже мало. Як  власне , ніхто не  доказав, що сотовий зв’язок не  шкодить здоров’ю людини.  Чому так виходить  із сотовим зв’язком, що:   спочатку  будемо використовувати, а потім  подивимось , що з цього вийде. Рухає таким темпом  “впровадження”  надприбутки  сотового бізнесу.

 Сотовий зв’язок особливе  джерело  ЕМП

Система сотового зв’язку сьогодні  працює в  конкретному  діапазоні  електромагнітних хвиль від десятків Гігогерц 450 – 2100 Мг (Мегагерц),випромінювання , яке належить до  так званого  неіонізуючого випромінювання для організму людини. Нагадаємо, що діапазон хвиль звукового діапазону людини, область звуків , які чує людина, простягається від 16 до 20 тисяч Гц (1 Гц – це  1 коливання в секунду). Отже, область  частот сотового зв’язку  складає десятки мільйонів Гц (!)

Біологічний ефект дії ЕМП формується в залежності від  дальності  абонента від базової станції  і довготривалості  дії (частоти  і тривалості телефонної розмови;  вихідного стану об’єкту дії (вік, стать, стан здоров’я, індивідуальна чутливість  і т.д.; розподіл енергії в біологічних тканинах (вид  тканин, глибина проникнення ЕМП в організм тощо).

Отже, на розвиток   безпосередньої реакції організму, на її  напрямок, на  наслідки (виникнення патології  чи компенсації негативного впливу за рахунок внутрішніх резервів організму) впливає ряд чинників.

Джерелами ЕМП в сотовому зв’язку є  телефонні трубки і базові станції супроводу стільникового зв’язку.  Принцип дії цих джерел ЕМП на людину різний. Відмінною особливістю сотового телефону, як джерела ЕМП є  його максимальне наближення до голови  користувача на відстань 2-5  см в  неконтрольованих умовах.   Впливу ЕМП піддаються головний мозок, периферичні рецепторні зони  вестибулярного, слухового аналізаторів, сітківка очей. Негативні  дії випромінювання сотового телефону  піддаються також  і оточуючі споживача люди, коли він  розмовляє по телефону.

Електромагнітні поля базових станцій генеруються імпульсивно. Все залежить від часу  доби, насиченості покриття базових станцій, кількості базових станцій в зоні зв’язку . Саме базові станції  покривають всю зону дії  сотового  зв’язку техногенним електромагнітним  полем. Прикро, що базові станції розташовуються  в місцях постійного перебування людини, тобто  відбувається  цілодобовий вплив   на людину низькоінтенсивного електромагнітного поля  радіочастотного діапазону.

 Специфічні впливи сотових телефонів на здоров’я людей

Формально в країні існують два санітарно-гігієнічні нормативи з електромагнітної безпеки людини: гігієнічні висновки до розміщення і  експлуатації  передаючих радіотехнічних об’єктів (СанПін 2.1.8/2.2.4.1190-03)  і санітарні норми  допустимих рівнів  фізичних факторів при  використанні товарів  народного споживання в  побутових умовах.

 *) В Україні кількість абонентів сотового зв’язку  в ІІІ кварталі 2013 року зросла до 60,6 млн. Всього в світі  1,4 млн. станцій супроводу стільникового зв’язку, а в  Україні – 37 тис. Лише в Києві їх – 1,5 тисяч таких станцій (!).

Не дивлячись на ті, чи інші санітарно–гігієнічні норми  безпеки, на свою  практичність, сотові телефони  спричиняють велику  шкоду здоров’ю живого через техногенне електромагнітне поле, яке  вони  випромінюють. Це випромінювання не лише впливає на  споживача  мобільного телефону, а й вливає  на все живе на землі (людей, тварин і рослин).

Ще в 30-х роках минулого століття вчені відкрили шкідливу дію  випромінювання від  сьогоднішніх сотових  телекомунікацій. За цей час дослідження в різних країнах  світу  різними медичними установами дають підстави робити висновок, що навіть нижче  порогових інтенсивностей електромагнітне випромінювання  викликає генетичне пошкодження. Скільки б сьогодні  не сперечалися вчені про  шкідливість мобільного зв’язку, істина не лише  в тих чи інших  клінічних дослідженнях, а в тому, що все живе в природі містить  в своєму складі воду (зв’язану і вільну ), причому найбільший вміст води  в клітинах мозку, в статевих клітинах та  інших. Будь-яке по частоті, по інтенсивності  електромагнітне поле “відчуває” вода, особливо зв’язана, біологічно важлива  вода. Техногенне електромагнітне поле змінює  властивості води, причому не зворотно.

Чисельні дослідження фізичних властивостей  питних вод  під дією різних фізичних полів на неї, дають підстави робити висновок, що вода є  універсальним посередником між  Космосом і Природою, вода реагує на все в  Природі. Це легко перевірити  самому. Візьміть чашку питної води, попередньо помірявши її якісь фізичні характеристики , наприклад електропровідність,  поставте цю чашку з водою на свій мобільний телефон і зробіть  лише один виклик  вашого мобільника. А  після цього, знову поміряйте ту ж  провідність. Вона суттєво змінюється – відчуває саме дію поля. Вода дуже чутлива  система в природі. Навіть не важливо  на скільки змінились властивості  води і як, але вони змінились.

Спеціальні дослідження впливу антен сотового зв’язку, які розташовані на даху  14-поверхової будівлі, навчального корпусу вузу в м. Дніпропетровську, які проводили Інститут екології людини (м.Київ)  із кафедрою екології Гірничої академії (м.Днівпропетровськ). Стандартизованою апаратурою  визначали  інтенсивність  ЕМП вказаних антен   на різних поверхах  навчального корпусу і  фізичні характеристики природної води, як індикатора ЕМА, які знаходились на кожному поверсі будівлі.  Маючи значення величин опромінення, були проведені  співставлення властивостей зразків природної питної води  як високочутливого індикатора  слабого надвисокочастотного  випромінювання  і отримано добру  кореляцію даних.

Це означає, що водні структури живого „відчувають” слабе  за інтенсивністю  випромінювання антен сотового зв’язку.

А як реагує зв’язана вода  клітин мозку людини? Ясно що не з радістю. А далі  що? Далі зміна в гіршу сторону   властивостей клітин мозку під постійним   впливом техногенних  електромагнітних полів. До речі, це не лише  поля мобілок. Це  вплив будь-яких техногенних полів, які  постійно відчуває  людина, в тому числі і музика, яка лине з різних плеєрів, коли  сьогодні вуха молодої людини постійно закладені  маленькими генераторами цих полів.

Робіть висновок самі, чи довго організм буде “терпіти” таке техногенне  знущання над  собою?

Світ науки дуже добре знає, що  генетичні зміни в організмі людини під дією  електромагнітних полів можуть викликати рак. Проте,  мікрохвильове випромінювання  викликає в організмі  людини  і інші порушення, наприклад: головний біль, блювання, стомлюваність, зниження здатності  до відтворювання  потомства, спазми мозку, пухлини мозку та інші  види раку.

Отже читачу, ігноруй або реагуй на цю інформацію сам!

Зараз все більше і більше лунає голосів про небезпеку, яку таїть в собі  для людини стільниковий зв’язок. Різні держави  по різному реагують на це, але   всі попереджають про можливу  небезпеку впливу саме дуже слабих електромагнітних полів.

В Англії кожна школа , наприклад, отримала письмову вимогу  від уряду заборонити користуватись   учням  стільниковими телефонами в школі.

В Австрії ще в 2005 році  медична асоціація  опублікувала  рекомендацію по  користуванню мобільними телефонами.  Якщо людині, ще не має 16 років, то вона не повинна зовсім  користуватись  мобільним  телефоном.

Можна лише дивуватись, що сьогодні робить бізнес. Здоров’я людини,  то ніщо в порівняні із бізнесом ?!

Якщо ж людина вважає, що їй  необхідний сотовий зв’язок, то варто хоча б   прислухатись до таких порад:

—        використовуйте мобілку лише у випадку крайньої необхідності і лише  на короткий час;

—        не тримайте телефон близько до тіла (краще тримати  окремо , наприклад, в портфелі чи сумці);

—        коли посилаєте СМС тримайте телефон як можна дальше від тіла;

—        на ніч вимикайте телефон, або не тримайте телефон поруч з головою;

—        не використовуйте  мобільник в транспорті (тролейбус, автобус, автомобіль, особливо  метро), оскільки в цьому випадку  випромінювання мобільного телефону зростає;

—        не грайте в ігри, використовуючи телефон;

—        не тримайте телефон близько до вуха, поки встановиться зв’язок;

—        якщо дзвоните, то тримайтеся в   кількох метрах від людей, що поруч тебе, так як вони також піддаються впливу  випромінювання.

Ці рекомендації  зарубіжні спеціалісти  розробили спеціально для дітей і  підлітків, оскільки саме ця  категорія людей найбільш чутлива до ЕМП.

Саме діти, підлітки мають  більш  тонкий череп, який не блокує  стільки випромінювання, як це робить  череп дорослої людини, крім цього більш чутлива нервова  система,  ще слаба імунна система і   особливо невелике пошкодження  молодих клітин організму  випромінюванням.

За рахунок мобільного телефону  кожен користувач його може постійно відслідковувати. Компанії сотових телекомунікацій знають  які телефони  знаходяться в межах досяжності їх антен. Це, в свою чергу, означає, що вони можуть  знати про  споживача дуже багато.

На жаль, за допомогою мобільного телефону сьогодні можна впливати на підсвідомість людини.

         Шкідливість антен  станцій супроводу стільникового зв’язку            

Сам принцип стільникового зв’язку полягає в тому, що  обов’язково  повинні бути спеціальні станції для підтримання  цього зв’язку.  Чим більше сотових телефонів, тим більше  базових станцій  для антен.

Сьогодні має місце суперечка про безпечність для людини, цих  антен базових станцій, де їх можна  , а де не бажано ставити. На жаль, сьогодні  санітарно-гігієнічні служби практично дуже мало  контролюють саме вплив  антен  станцій супроводу стільникового зв’язку на здоров’я людини.  Де тільки не розміщують ці антени.  Доходить до абсурду професійного, наприклад, в м. Енергодар станція   супроводу зв’язку  знаходиться на даху  будівлі самої санстанції. Що може бути кращим за ілюстрацію нерозуміння  самими працівниками  санслужби шкідливості  слабих техногенних електромагнітних  полів на людину?

Є випадки, що на даху поліклінік, лікарень, навчальних закладів, поблизу дитячих садків розміщують антени стільникового зв’язку.

Нагадаємо, що найгіршим ворогом людському здоров’ю є не різні бактерії, а зручності  і недолік  відповідальності, байдужість до себе і оточуючого, використання біології як технології, а також  небажання  відстоювати своє право   на повноцінне життя.

 Захист від електромагнітних полів мобілок реальний

Із засобів захисту людини від полів  мобілок  пропонується користуватись відбиваючим екраном (дротяна сітка) або  поглинаючим екраном, наприклад, із  вуглецевих  ниток шунгіту, або їх комбінацією. В  паспорті мобільного телефону повинні бути вказані всі його  параметри і характеристики. Особливо така величина, як норма  допустимого опромінення  людини, виражена  в потужності електромагнітної хвилі, яка вимірюється в ватах (Вт), що  приходиться на 1 кг живої ваги – Specific Absorption Rate (SAR). Чим менше величина SAR,   тим безпечніший телефон для людини. В  Європі  загальноприйнята норма SAR  не повинна перевищувати 1,6 Вт/кг  протягом 6 хвилин, в будь-якому об’ємі частки тіла  масою 10 кг.

Серед захисних пристроїв в даний час розроблено і пропонується  їх  велика кількість  як вітчизняних, так і зарубіжних. Не  маючи можливості в цій  статті робити аналіз всіх існуючих  захисних пристроїв,  зробимо лише деякі загальні висновки. Інститут екології  людини постійно випробовує  різні  захисні пристрої на практиці. Серед цих пристроїв є багато таких пристроїв, які вставляються в мобільний телефон , і завдяки яким дещо зменшується (екранується) вплив  поля мобілки на людину.

В Інституті створено принципово нову безінерційну, не енергонезатратну , довготривалу в часі універсальну інформаційно-відновлювальну  технологію, яка  забезпечує загальний гармонізуючий ефект технічних засобів  будь-якого рівня   складності.  Тобто , розроблено пристрої для захисту  людини шляхом  суттєвого його зменшення.

 Висновки

Сьогодні уже  нікого не здивувати різними розмірковуваннями про шкідливість  сотового телефону. Масштаби шкідливості хвилюють всіх споживачів мобільного зв’язку. Недавно  російськими дослідниками  проведено соціологічне опитування. Лише 1 відсоток  користувачів мобілок не чули про можливість шкоди сотових телефонів, а більше 50% вважають використання мобільних телефонів  шкідливим для здоров’я. Мобільні телефони просто “підсмажують” мозок  споживача  цього пристрою.

Мобільні телефони сьогодні більш  шкідливі для здоров’я людини , ніж цигарки. Появляються уже телефони третього покоління, які ще більш  небезпечні для  здоров’я, ніж  нині існуючі.

Проте, оточуюче середовище життя людини  переповнене інформацією. З одного боку , мобільний телефон забезпечує  людині зручність і можливість постійно бути в курсі подій, а з  іншого – в  стані нанести  страшну шкоду нашому здоров’ю.

Ще раз слід наголосити, що особливо шкідливим вплив випромінювання мобільних  телефонів є  дитячий організм. Інститут  екології людини  виступає проти випуску  спеціальних мобільних  телефонів для дітей,  принаймні до тих пір, поки не буде розроблено  надійного захисту  організму людини від техногенних  електромагнітних полів стільникового зв’язку.

Бажано було б , щоб кожен  мобільний телефон мав на собі такий надпис: “мобільний зв’язок не є небезпечним для здоров’я людини”. Необхідно захистити свій мозок, свою свідомість, розумові здібності від  руйнуючих  електромагнітних полів мобільних телефонів.

Інститут екології людини має гіркий досвід бути свідком як по селам країни, без згоди, а часто без відома Громади, в центрі села або біля лікарень чи в густонаселених районах, ставлять різні антени стільникового зв’язку , чим суттєво збільшується інтенсивність ЕМП довкілля і люди постійно піддаються негативному впливу ЕМП. Прикладів, коли виробник мобільних телефонів, у змові  із владою, ставлять антени стільникового зв’язку, де їм фінансово і економічно вигідно, нехтуючи самим цінним, що є у державі – здоров’ям людей.

Сподіваємось, що ця інформація на шпальтах органу Верховної ради стане лише тією важливою інформацією, що в країні будуть розроблятись ефективні закони, які  будуть гарантувати ЕМ безпеку всім верствам населення.

Необхідно суттєво обновити  нормативну базу відносно безпеки для здоров’я  ЕМП, яка в Україні не обновлювалась з 1996 року (Наказ МОЗ України №239 від 1.ІІ.1996 р.) із урахуванням реальної ситуації на сьогодні

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.