Екологічна безпека дітей в системі освіти

Курик М.В. , доктор фіз.-мат. наук, професор, Український інститут екології людини

Б.М.Жебровський ,доктор наук, екс — заступник Міністра освіти України (2009-2014 р.р.)

Інститут екології людини неодноразово піднімає питання екологічної безпеки здоров’я дітей в країні. Сьогодні є певні успіхи в вирішенні проблеми в умовах навчальних закладів, дякуючи позитивному відношенню МОНМС України, проте, в цілому питання екобезпеки здоров’я дітей, молоді в Україні в силу різних причин , як соціально-екологічних, так і духовно-інформаційних проблем, залишається проблемою для держави.

Коли сьогодні в ЗМІ все частіше появляється інформація такого плану, що „українці вимирають темпами, зрівняними із роками Голодомору”, або „смертність української молоді в три рази перевищує смертність в Європі” та інше – значить проблем із здоров’ям дітей в країні не лише немає, а навпаки вони постійно загострюються.

Складається враження, що в Україні ніби не на часі питання здоров’я людей, особливо дітей , молоді. Здається, що про наше здоров’я , його проблеми і їх вирішення потрібно говорити постійно.

Вважаємо, що, крім соціально-політичних питань, в цьому процесі на першому місці має бути людина, зокрема які конкретні умови в державі будуть виконуватись, щоб зберегти здоров’я дітей, молоді, як майбутнього країни.

Деякі демографічні дані

З 1993 року українська нація вимирає, якщо раніше вказувалось офіційно, що Україна щорічно втрачає населення рівним населенню міста Біла Церква, то тепер появились дані із посиланням на ТСН, що „щорічно Україна втрачає більше 700 тисяч громадян, третина із них – молодь працездатного віку. В окремих регіонах темпи смертності майже такі, які були в роки Голодомору”.

По показнику смертності населення Україна випередила не лише країни ЕС , а й Сінгапур, Гонконг, Малайзія і практично всі бувші країни СРСР.

Україна займає 150 місце серед 193-х країн світу по показнику середньої подовженості життя. Прогнозована тривалість життя в Україні складає 69 років, в ЕС – 74 роки, в країнах СНД – Грузія – 76.7, Молдова – 70.8, Узбекистан – 71.9 і т.д. Очікувана середня тривалість здорового життя в Україні складає 59.2 роки , а в країнах ЕС – 67 років.

До цих неприємних цифр мусимо додати окремо дані по смертності української молоді. За даними ВОЗ в світі кожен рік помирає 2.6 млн. молоді. Якщо вірити цим цифрам, то виходить, що щорічно із лиця Землі щезає по одному Києву (?). Мова йде про Київ населений лише молодими, в розквіті сил людьми. Дуже прикро, але смертність української молоді в три рази перевищує смертність в європейських країнах, а, наприклад, смертність від алкоголю це різниця більша 16 разів (!).

Основні проблеми здоров’я українців

Проблеми із здоров’ям людей України, особливо дітей, молоді це проблеми стану довкілля країни, яке суттєво погіршилось після екологічної катастрофи 1986 року Крім соціально екологічних проблем суспільства, мабуть на перше місце по глобальному негативному впливу на здоров’я людей виходить інформаційний вплив на свідомість, а значить на здоров’я людей. Особливо негативно впливає на здоров’я людини на сьогодні Інтернет, мається на увазі негативна роль Інтернету на соціально-психологічну атмосферу суспільства , на свідомість людини. Нині державі необхідно приділяти чималу увагу проблемі впливу Інтернету. Для розвитку інформаційного простору людини Інтернет – це позитивне досягнення суспільства, але для розвитку духовності, культури, екології свідомості людини – це досить небезпечне досягнення цивілізації. Без певних правил користування Інтернетом , без гарантій безпеки для здоров’я людини техногенних полів, які пов’язані із Інтернетом, без широкої просвітницької роботи серед дітей, молоді, що до впливу Інтернету на здоров’я людини, він може привести до регресу суспільства.

Справа в тому, що кожна людина від народження має мозок, який власне відповідає за все, що пов’язано із життям людини і, зокрема із її духовністю, свідомістю, як основи людини, як творця на Землі.

Згідно до даних науки, сьогодні лише біля 7 відсотків мозку людини працює, а решта більше 90 відсотків? Яка роль мозку для людини? Людині Природа дає мозок, для того, щоб постійно вподовж свого життя людина розвивала свої інтелектуальні здібності, що в свою чергу буде обов’язково вести до постійного розвитку і розширення вроджених задатків, на так званому польовому , інформаційному рівні, а не лише на фізичному рівні. Сьогодні для людини недостатньо тих вроджених його організму характеристик, які визначаються вищеозначеними 7 відсотками розвитку мозку. Нагадаємо, що вроджені задатки людини органи дозволяють бачити світ трьохмірним і час координати одномірний – час змінюється лише в одну сторону. Насправді реальний світ багатомірний. Ще на початку ХХ століття , великий Пророк В.І.Вернадський підкреслював, що „Людина – це квантова система – це фізичне тіло і польова структура”, лише в нерозривній єдності цих двох начал – це і є людина, як складна біоенергоінформаційна система, для якої характерними є наявність таких біопольових структур як підсвідомість, свідомість і надсвідомість. Яка роль кожної із них в житті людини, від чого вони залежать, а головне, які негативні впливи на них мають сучасні різні інформаційні технології, в тому числі і Інтернет – всі ці питання на сьогодні практично не вивчені.

Підкреслимо особливу небезпеку для людини сьогодні, яка пов’язана із Інтернетом.

Світ Інтернету – це віртуальний світ, а людина повинна жити в тісній Гармонії із Природою і як стверджував австрійський дослідник на початку ХХ століття, В.Шаубергер, „Людина мусить бути слугою у Природи, а не навпаки, як це зараз робить Людина. Якщо людина постійно „працює” в Інтернеті, скажімо всі 24 години, то однозначно це веде не лише до хвороби — „комп’ютерної залежності”, а і до розвитку таких негативних рис його життя, як гомофредизм, одностатеві шлюби, врешті-решт до аутизму (інтернетівського), який кінчається лише одним – суїцидом (!)

Отже, сьогодні діти, молодь, власне всі люди суспільства знаходяться в суттєво неприродному довкіллі . а в техногенно інформаційному довкіллі, яке саме через вплив на польові структури мозку, є основним чинником впливу довкілля на наше життя.

Ще раз перерахуємо основні негативні впливи довкілля на наше здоров’я. Це чистота повітря, води, землі і відповідно продуктів харчування, це якість продуктів харчування, які стають сьогодні шкідливими для організму людини (різні барвники, стабілізатори, ароматизатори тощо) – це техногенні електромагнітні поля (комп’ютери, сотовий зв’язок, побілки, антени мобільного зв’язку тощо); це різні засоби ЗМІ в тому числі і Інтернет, або різні інформаційні поля оточуючого довкілля людини.

В реальному довкіллі, в якому сьогодні живе людина, особливо в великих містах – технополісах, вона не може бути здоровою, якщо не буде гарантована екологічною безпекою свого здоров’я.

На жаль, через те, що ще з часів СРСР, Людина намагається бути над Природою і привело суспільство до сучасних екологічних проблем, а в деяких випадках до екологічних катастроф, до того, що „Природа сьогодні хвора Людиною”.

Нове тисячоліття – ХХІ століття – це має бути століттям нової епохи розвитку Цивілізації.

Екологізація суспільства

Настав час на Землі прийняття дійових глобальних заходів Людству, щоб захистити нашу Землю від подальшого її екологічного геноциду. Одним із таких глобальних шляхів підходу до вирішення проблеми захисту нашої Землі, біосфери в цілому, від подальшого їх нищення, може бути прийняття Екологічної Конституції Землі (ЕКЗ). Приємно тут нагадати, що вперше, уже майже 20 років тому, саме на період становлення незалежності України, ідею ещорення Екологічної Конституції Землі було озвучено в Україні львів’янином, академіком Ю.Туницею.

ЕКЗ — це глобальний Міжнародно-правовий акт, який покликаний гарантувати екологічну безпеку всіх країн світу, яка б змінила ментальність людини, щоб людина жила за законами Природи і підкорялась мм, а не була над Природою.

В 1997 році, 2-й Президент України, JI.Кучма, на 19 сесії Генеральної Асамблеї OOH виступив з цією ідеєю, потім другий раз пропозиція висловлювалась ним у 2000 році, але не була підтримана іншими країнами, як власне в Україні ця ідея не найшла підтримки на законодавчому рівні. Що до історії ЕКЗ, то вона така. В 2006 роцк, тодішній Прем’єр-міністр , В.Янукович, знову пробує розвивати цю ідею. Далі в 2008-2009 p.p., третій Президент України, В.Ющенко, звертається до світової спільноти із закликом розробки та прийняття такої ЕКЗ.

На 66 сесії Генеральна Асамблея ООН, в 2011 p., 4-й Президент України, В.Янукович, у зв’язку із річницю (25- річчя) від дня Чорнобильської трагедії, знову піднімає питання про ЕКЗ. Як бачимо складна і поки що не однозначна реакція на ідею Ю.Ю.Туниці про створення такої. Екологічної Конституції Землі. На останній конференції в Санкт-Петербурзі (ІУ Невська- екологічна конференція) було підкреслено, що для того, щоб ідея ЕКЗ стала життєздатною, необхідно при OOH створити, спеціальний Комітет Екологічної Безпеки. Може в такому випадку OOH здатна була б рішити проблему, створення діючої Екологічної Конституції Землі.

Попереджувальна медицина на часі

Вище ми вже перечислили ті основні шляхи або причини негативного впливу довкілля на здоров’я людини. Для того, щоб захистити людину від негативних впливів на її здоров’я чинників екології довкілля, з одного боку необхідно мати прості і інформативні методики тестування саме впливу екологічних факторів довкілля, а з іншого мати доступні та максимально-ефективні методики так званої екологічної реабілітації, або ендоекологічної профілактики. Складністю в цьому плані є те, що це все необхідно робити контрольовано, постійно, щоденно.

На жаль, це неможливо робити в існуючій системі медицини, коли в основному медицина вирішує проблеми надання допомоги людині, коли уже в неї є конкретне захворювання, яке проявляється на фізичному рівні. На попереджувальній стадії медицина не може масово забезпечити таку методику, яка б дозволяла саме виявляти ті екологічні впливи довкілля, які негативно проявляються на функціональному стані здоров’я людини. На жаль, не в стані це зробити і сімейна медицина. Країні потрібна спеціальна система попереджувальної медицини, це має бути система простої, дешевої, доступної, інформативної профілактичної або попереджувальної медицини. На жаль, сьогодні, на базі існуючої структури медицини, зробити профілактичну медицину практично неможливо.

Український інститут екології людини, який уже більше 20 років займається екологічними проблемами здоров’я дітей в умовах так званого організованого дитинства (дитячі садки, школи) разом із освітянами та медиками, розробили прості та надійні , інформативні та доступні, дешеві методики визначення функціонального здоров’я дітей, отримання паспорту здоров’я, або екологічного паспорту здоров’я.

Впровадження постійного моніторингу здоров’я дітей в системі освіти, на нашу думку, може стати основою впровадження профілактичної медицини через систему освіти в країні.

Довкілля і здоров’я дитини

Реальностями життя суспільства на початку ХХІ століття є глибокі протиріччя розвитку Природи і Людини. Людина порушила основний закон Природи: Людина має бути слугою у Природи і жити за законами розвитку Природи, Космосу в цілому. Без виконання людиною основних законів Природи в розвитку цивілізації виникають екологічні проблеми.

Багаточисельні індивідуальні життєві шляхи людей є параметром співрозмірності і співвідносності людського буття до природної гармонії Космосу, Всесвіту і Людини. Лише гармонічний розвиток організму людини є основою стабільності і рівноваги його духовного і фізичного здоров’я.

Зведення Природи до довкілля в результаті соціокультурної та екологічної діяльності людини привели до істотного порушення гармонії розвитку суспільства з очевидною орієнтацією лише на прибуткову діяльність , що веде до незворотної дисгармонії Природи і Людини.

Екологія людини – це розділ екологічних знань, який направлений на досягнення рівноваги і гармонії між людиною і соціоприродним середовищем її життя. В такому контексті особливе значення має екологія дитинства, розділ екології, який набуває особливої державної ваги у зв’язку з демографічними наслідками екологічної депопуляції населення країни.

Саме для організму дитини, який активно формується і розвивається , вплив оточуючого середовища на його здоров’я є визначальним у порівнянні з уже сформованим організмом дорослої людини.

Визначальною умовою нашого сьогоднішнього виживання в реальних екологічних умовах є динамічне протистояння організму кожної людини постійному негативному впливу на нього середовища існування.

Виходячи із цього, для кожної людини потрібно постійно проводити профілактичну, ендоекологічну детоксикацію, очищення та екологічне оздоровлення внутрішнього середовища організму.

Крім екології середовища, на здоров’я дитини істотно впливає соціальна екологія: склад сім’ї, життєві умови, звичаї батьків, соціальна гігієна, характеристика сім’ї в цілому, того дитячого колективу , в якому розвивається дитина. Суттєво негативний вплив на здоров’я дитини мають високий , неконтрольований і незбалансований інформаційний та психологічний тиск засобів масової інформації, зокрема телебачення та Інтернету. Негативно впливає на здоров’я дитини низька природна якість продуктів харчування, постійні стреси, яким піддається дитина в суспільстві.

Інформаційне поле суспільства стало істотним екологічним фактором, яке негативно впливає на здоров’я людей, особливо дітей та молоді.

Постійно росте число дітей, які розвивають в собі погані, негативні риси (звички): паління, наркотики, алкоголізм, сексуальна розбещеність, створення руйнуючої звукосфери свого буття, вплив слабих фонових техногенних електромагнітних полів на мозок, статеву систему (дітородну функцію) та інше.

З впевненістю можна констатувати , що діти сьогодні находяться в умовах постійної екологічної та соціальної напруги, загострення криміногенної ситуації в суспільстві.

Все, що відбувається в суспільстві, безпосередньо впливає на здоров’я дітей. Стан здоров’я дитини є об’єктивним , природним біологічним індикатором екологічного благополуччя суспільства.

Принципи екологічної безпеки здоров’я дитини

Будь-які питання впливу довкілля на організм дитини, в тому числі і екологічно безпечне здоров’я, в першу чергу визначається методикою об’єктивного контролю стану здоров’я дитини, отримання екологічного паспорту здоров’я, виявлення основних негативних чинників довкілля на здоров’я дитини, проведення постійної детоксикації організму дитини шляхом використання природних де токсикантів (ентеросорбентів), вживання високоякісної питної води, природних (натуральних) продуктів харчування та методів народної оздоровчої медицини. Забезпечення життя дитини нормальним інформаційним простором, екологічно безпечною звукосферою та захист організму дитини від зовнішніх техногенних електромагнітних полів. Це Програми виховної та навчальної роботи з дітьми з питань екології дитинства. Створення екологічних дитячих садків, шкіл, гімназій, інших навчальних закладів, спеціальних екологічно-оздоровчих дитячих санаторіїв, профілакторіїв та таборів відпочинку.

Екологічний паспорт здоров’я дитини

Основна проблема визначення здоров’я дитини полягає в тому, що мова йде про визначення так званого функціонального здоров’я практично здорової дитини, коли в організмі ще немає явної патології (за виключенням вроджених вад здоров’я), а вплив екології довкілля на забруднення внутрішнього середовища організму проявляється саме , в першу чергу на функціональний стан основних органів і систем організму.

Екологічна діагностика стану здоров’я дитини повинна проводитись шляхом нових методик. В основу такої нової методики моніторування здоров’я дитини, виявлення впливу довкілля на організм, покладена методика розроблена професором Макацем В.Г. – метод акупунктурної біогальванодіагностики. Метод полягає у вимірюванні біогальванічного струму, який виникає при прикладанні двох різних металевих електродів (цинк – срібло) до репрезентативних біологічно активних точок організму і замикання їх на вимірний прилад. Такий сертифікований прилад „МІТ-3Е.”випускає фірма „Медінтех” (м.Київ).

На основі даних гальванічного струму (всього 24 значення) визначається екологічний паспорт здоров’я: загальний рівень здоров’я, ступінь впливу екології середовища на рівень здоров’я, ступінь функціональної активності відносно фізіологічної норми 12 органів і систем організму (легені, кровоносна система, серце, тонкий і товстий кишковики, лімфатична система, підшлункова залоза, печінка, нирки, сечовий , жовчний міхур, шлунок), стан функціональної активності вегетативної нервової системи та щитоподібної залози.

Попереджувальна медицина – як основа диспансеризації дітей

Саме така методика діагностики дозволяє визначити на дуже ранній стадії, до клінічному прояві такого впливу довкілля на організм дитини, який, через певний час, приведе до появи захворювання.

Маючи таку скринінгову методику діагностики можна діагностувати будь-які зовнішні впливи на функціональне здоров’я, в тому числі і різні методики ендоекологічної профілактики та оздоровлення дітей. До таких методик належить , в першу чергу, вживання високоякісної питної води і ряд природних , рослинного походження продуктів для детоксикації організму дитини і зміцнення його захисних функцій.

Як уже вище зазначалось, вплив довкілля на організм дитини в часі сьогодні постійний. Це означає , що необхідно постійно контролювати як стан здоров’я дитини, так і ефективність різних методик профілактики. Практично це неможливо виконати в нинішніх умовах сучасної системи надання медичної допомоги дітям. Проте, необхідні умови, які гарантують сьогодні екологічну безпеку здоров’я дітей, молоді можна виконати в системі освіти. Кожен навчальний заклад сьогодні в країні повинен бути таким, щоб можна було постійно, контрольовано, тобто гарантувати здоров’я кожній дитині та її екологічну безпеку, в тому числі її захист від різних техногенних, електромагнітних полів, яких сьогодні в будь-якому навчальному закладі є чимало.

В решті-решт, Інститут екології людини , дякуючи співпраці з освітянами, медиками, доказав, що в системі освіти на першому місці має бути турбота про здоров’я дитини, а далі – це стає запорукою високих показників в освіті.

Саме ця ідея на сьогодні впроваджена в ряді дитячих садків (тепер це Центри розвитку дитини) в Києві, області в ряді регіонів країни, а також спеціальна мережа нового типу середніх навчальних закладів, екологічного спрямування , в яких гарантується екологічна безпека здоров’я учнів на весь час навчання у відповідному закладі.

Приємно відзначити, що така система моніторингу здоров’я і постійної профілактики , вперше в 2000 році, почала працювати в регіонах Київської області , в екологічно-забруднених зонах (наслідки Чорнобильської катастрофи). Сьогодні показник здоров’я дітей стійко тримається на цифрі 50-60 відсотків, а то й вище, тоді, коли в середньому серед дітей дошкільного та шкільного віку в Україні відносно здорових дітей у 2-2,5 рази нижче.

Досвід роботи Інституту з освітянами нещодавно був підтриманий МОН України і рекомендований для впровадження в усіх регіонах країни, як один із простих і ефективних методів екологічної безпеки здоров’я дітей в Україні.

По суті, ця методика, яка сьогодні діє в системі освіти, може служити основою для запровадження попереджувальної, профілактичної системи збереження здоров’я, принаймні для дітей і молоді, в першу чергу в системі освіти України.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.