Сім уроків Чорнобиля

13103383_10206251298580872_2926140205264563858_n_500x317Людина – це Космос в мініатюрі. В.Вернадский

Вступ

Кожна жива істота на Землі – це  жива речовина, жива структура не лише Землі, а і Космосу в цілому.  Космос впливає або керує всіма процесами, що  відбуваються на Землі, в тому числі і  життям Людини.

За визначенням В.І.Вернадського  про живу матерію, Космос – це жива система  , в якій відбуваються постійні хімічні, біологічні, фізичні процеси, це   макросистема для якої  характерно динамічне  існування різних фізичних полів. Кожна  структурна одиниця Космосу – це  складова, яка розвивається в  чіткому  взаємозв’язку  із  ритмами Космосу, із  законами фізики про час і простір.

Серед всього живого на землі, лише  Людині властива така польова структура , як свідомість. Власне свідомість людини є творцем людини на Землі.  Це означає, що від розвитку  свідомості людини, від її природної об’єктивності  залежить сам процес розвитку живої матерії Землі.

Людина, як найвищий продукт розвитку Природи є невід’ємною складовою всього, як Природи, Землі, так і Космосу в  цілому.   Все, що відбувається з Людиною на Землі, має свої космічні причини, як   говорить народна мудрість “нічого в цьому світі так просто без причини  не буває”. Навчитись розуміти себе, своє місце  як польової структури на Землі, в Космосі в цілому, це означає жити в ритмі, в  гармонії з Космосом. Із будь-яких ситуацій, які трапляються з Людиною обов’язково  слід робити вірні висновки, що це означає для Людини. Зокрема, чи  не означає це те, що  може конкретна Людина, порушує гармонію  Космосу і необхідно не йти далі цим не вірним, дисгармонійним шляхом, а змінювати себе, соціум в цілому в бік збереження гармонії.

З цієї точки зору, що означає для   нас Чорнобильська трагедія і чи зробили ми, люди, які живуть на Чорнобильській землі вірні висновки із цієї нашої  трагедії? Звичайно не зробили  і не хочемо цього  робити.

Свідченням  такого висновку є уже 30 річний період розвитку України  після Чорнобильської катастрофи.

Людина – творець нового            

У світі, в який приходить Людина, усе уже було. Через свою свідомість Людина  починає  пізнавати, розуміти світ у який вона  прийшла  і саме через усвідомлення всього починає  вносити свій вклад в сам  розвиток природи, гармонійний чи  деструктивний.

Як тільки Людина усвідомила, що ніби вона “може все”, то   через  порушення основних законів розвитку  Космосу, Природи, Людина  поступово віддаляє себе від Природи, від  гармонії Космосу. Людина поступово  переходить в режим  життя не для  загальної гармонії і ритміки  Космосу, а лише заради свого  егоїстичного себе любимого “Я”. З цього часу   починаються появлятись всі ті  протиріччя, які ми  маємо  сьогодні, між особами , між  рідними,   міжнаціональні, які   привели нас до тих , глобальних  еколого-соціальних проблем, які  ми маємо сьогодні, на початку нової  епохи,  на початку  третього тисячоліття.

На початку ХХ століття Творець відкрив  Людині секрет  розщеплення атомного ядра, як  фізичного процесу, в результаті  якого людина одержала  нову, ще не  пізнаної сили енергію Природи. Можна було думати, що рівень розвитку  свідомості людини на той час був настільки високий, що Людина  збагне, яка велика сила енергії  атому, але  разом із тим , яку  велику небезпеку таїть в собі  ця нова енергія, як для Людини, так і для Природи в цілому. На жаль, як це очевидно зараз, такого високого розвитку свідомості у Людини не сталося.

Розщеплення атому, одержання атомної енергії, це стало початком  революційних процесів  розуміння Природи.  Досить лише сказати, що  за допомогою класичних законів фізики, фізика Ньютона , неспроможна пояснити поведінку, нові  закономірності і властивості тих  мікрочастинок, які одержуються при розщепленні ядра атома.

Появляється зовсім нова фізика – квантова  фізика. Мікросвіт, який   оточує людину, як  зовні, так і з середини, це нові закони  і закономірності, які до цього не були відомі людині.

Людина  досить швидко збагнула як використати ці нові, унікальні властивості  мікросвіту,  енергії атому. З’явилась в першу чергу атомна бомба з її руйнівними можливостями, бо саме  на живому, на людині було вперше  випробувано дію  атомної енергії, не  знаючи про її  можливі наслідки  після дії. І лише потім  з’явилась атомна або  ядерна  енергетика. При цьому  людина розвивала все нові і нові   можливості прояву ядерної енергії, але не розвивала свою свідомість, свою відповідальності  за ті негативи, які для Землі, для Природи, для самої Людини несе ядерна енергетика. Був навіть добре  вживаний термін — мирний атом, мирна ядерна енергетика. Але  людина спочатку просто не  визнавала  ту  небезпеку для всього живого на землі, який створює  будь який мирний  ядерний пристрій та  ядерна  електростанція зокрема.

Будь-який діючий ядерний об’єкт – це  в першу чергу фабрика нових радіоактивних елементів і  навіть таких,  яких  не було на Землі до ери  ядерної фізики. Отже, на  порядок дня   ставала все очевиднішою проблема методів  дезактивації тих нових  радіоактивних відходів, які  почала давати  атомна промисловість. Тут людина забула про саму себе, що потрібно, щоб людина  навчилась  відновлювати до нешкідливих для людини тих речовин, які почали  лавиною забруднювати Землю. Всілякі призови окремих вчених та організацій що до безпеки  атомної енергетики не були почуті. І в погоні за прогресом цивілізації,  змагання в атомній сфері між  двома системами  (капіталістичною і соціалістичною),  не давали надії  що мирний атом  для Планети Земля буде завжди  мирний.

Сталося те, що мало статися. 26  квітня 1986 року стає аварія на Чорнобильській АЕС. Це  найстрашніша катастрофа минулого тисячоліття, після якої не одне століття тепер в  новому тисячолітті  будуть відчувати ті, хто  житиме на цій Землі. Можна вважати, що трагедія Чорнобиля, це    космічне попередження Людині, що далі таке бездуховне , байдуже  споживацьке відношення   до  Природи, Землі, Космосу в цілому  неможливе.

Людина нового тисячоліття, після цього лиха, повинна  “переродитись”, на перше місце має стати  не матеріальне збагачення, а має  з’явитись у Людини справді  висока Духовність, висока екологічна Свідомість  за Долю  Землі, яку Людина поставила на грань  самознищення.

Після Чорнобиля, все  людство повинно було змінитись, або змінюватись, щоб всі люди усвідомлювали, що   індивідуальне “Я” – це  є частинка енергії  Космосу. Всі “Я” людей  Планети – це і є  жива Планета, вона має  бути живою, природною, а не мертвою, техногенною.

На превеликий жаль,  30 років, які пройшли з часу катастрофи однозначно  засвідчують, що Людина практично не зробила ніяких позитивних висновків.

Люди замість того, щоб стати добрішими, щоб об’єднатись заради  подолання   екологічної кризи, заради відновлення, очистки  забруднених територій, за загальну чистоту біосфери, ще більше  роз’єдналися, ще більше   відособились, та   ще більше стали злими, ненавидячи, не люблячи ближнього. Завдяки цьому «аура» України стала такою  негативною, що для людей , які живуть на її Землі немає  звідки брати  позитивної енергії, яка так  необхідна для здоров’я   кожного мешканця України.

ХХІ століття: нація українська,  корінні українці вимирають  катастрофічно і нікого із тих  урядовців , які має сьогодні Україна,  ці проблеми не хвилюють !  А люди всі покірно мовчать і чекають своєї  екологічної смерті.

Основні уроки Чорнобиля

Урок 1. Радіоактивний бруд, який дала  нам ця катастрофа потрібно не  закопувати в Землю, чи ховати під воду, на дно моря, а потрібно дезактивувати. Як це зробити ?  Ти Людино думай, бо якщо  вмієш забруднювати, то і навчись очищати. Є уже різні  методики, але це для влади не цікаво, бо це  затратні процеси, а не  прибуткові. Тут  миттєво олігархом не станеш. Без технології, які б робили  керовані  трансмутаційні реакції, неможливо  людині розраховувати  на здорову Планету.  “Природа хвора Людиною”. Здоров’я Людини можливе лише через здорову Природу.

Урок 2.  Основним пріоритетом для  держави має бути Людина, як і  все живе на землі. Але Людина має бути   самоорганізованою, в якій фізичне і духовне гармонійно врівноважені. Нагадаємо, що ще в 1931 році  В.І.Вернадський писав, що “Людина то є квантова  система, то є  нерозривна єдність  матеріального і  духовного  людини”. Найсильнішою  енергією Природи є  психічна енергія. Людина повинна вміти  розвивати її в собі ,  керувати нею і використовувати для користі  живого на землі. Чим  вища  екологія свідомості  індивідуального “Я” , тим   вища свідомість   екосоціуму,  держави в цілому , тим більше шансів на виживання соціуму.

Урок 3.  Особливого значення після Чорнобильської, як і будь-якої ядерної аварії, має  забруднення радіоактивними елементами біосфери  в цілому, і зокрема ґрунтів і водних ресурсів.

Це означає, що  з продуктами харчування, з питною водою існує  велика ймовірність  неконтрольованого потрапляння в організм людини радіонуклідів, важких металів , як токсинів, різних органічних забруднювачів тощо. Це  веде до зміни  природного ендоекологічного  стану людини. Ендоекологічні токсини  ведуть до зміни   природного  біологічного поля людини  в середині її організму, що в свою чергу  веде до  виникнення різних захворювань у людини. Нагадаємо, що будь-яка хвороба живої  істоти, в тому числі  і людини, виникає  спочатку на функціональному рівні  організму. Коли ж періодично проводити  ендоекологічну  детоксикацію організму, коли  постійно тримати в природній чистоті  організм людини, то це  гарантує їй здоров’я, навіть при тих   реальних несприятливих  екологічних умовах, які   ми маємо сьогодні.

Отже ендоекологічна чистота організму людини, це   сьогодні основа її фізичного  і психічного здоров’я.

Урок 4.  Ще з першого дня , після Чорнобильської катастрофи, держава повинна була б мати  спеціальну програму захисту в першу чергу  дітей, які  вимушені жити тепер на  радіаційно забруднених територіях.  На жаль, такої програми немає і досі і держава не збирається її мати, бо вважає, що після стількох років, уже немає Чорнобиля. Хто мав  померти – помер, хто ще має  померти  — помре, а хтось залишиться жити?. А всі проблеми  Чорнобиля  це не прибуткові проблеми, а  лише  затратні, то нащо  тратитись на людину. Проблеми Людини – це постійна  головна біль для держави.

На всіх радіаційно забруднених  територіях, де ще живуть діти,  повинні бути  налагодженні періодичні моніторинги стану здоров’я дітей і  постійна ендоекологічна  профілактика і оздоровлення.  Така програма можлива  і при державному підході до цієї  проблеми, вартість  виконання такої програми ,  може коштувати на одну дитину 50 коп. – 1 грн. на день. Але, якщо програма   буде прозорою, а не  Програмою “відмивання” грошей.

Урок 5.  Найсерйознішою проблемою для держави сьогодні є питна, якісна вода. За даними ВООЗ  до 80% проблем  здоров’я Людини є якість питної води.

Для людини для пиття, в першу чергу, потрібна  поверхнева вода – це вода  річок, озер. На превеликий жаль, в  Україні  немає екологічно чистої поверхневої води. Тут  не може бути іншої думки, як те, що  держава повинна вважати  стратегічною проблемою свого існування – відновити  екологічну чистоту поверхневих вод України. Без вирішення цієї проблеми нація  немає перспективи бути здоровою, а  значить вижити.

Таке хижацьке використання самої цінної на Землі води —  підземної, лише ускладнює проблему  питної води в Україні.

Урок 6. Людина ХХІ століття, особливо діти, стали  суттєво  екологічно детермінованими. До тих після чорнобильських  проблем   про які йшлося вище, сьогодні  додаються не  менш страшні для людини, — це  техногенні електромагнітні поля,  інтенсивність яких за останні 10-15 років  зросла  в  мільйони разів в порівнянні із слабим магнітним природним полем Землі, яке є найважливішим природним фактором, який формує здоров’я людини.

Сьогодні розробляються різноманітні методики, пристрої для  екологічного захисту здоров’я  людини, в тому числі від  електромагнітних полів. Але основним в цій проблемі  сьогодні є постійний моніторинг стану   здоров’я людини, такий щоб на функціональному рівні  контролювати всі органи і системи, виявляти на цьому рівні ті проблеми, які  виникають у людини  саме за   рахунок стану довкілля  і  маючи такі дані,  проводити щоденну контрольовану профілактику здоров’я людини.

Сьогодні уже розроблено методику  моніторингу здоров’я людини, яка дає ендоекологічний паспорт здоров’я людини. Впровадження такого  паспорту  в життя, для  контролю здоров’я людини – це шлях  до контролю здоров’я нації на польовому  рівні, по суті, це шлях  справді до  відродження нації. Сьогодні держава має мати ефективну програму дій  збереження здоров’я здорової людини.

Урок 7. Проблеми, які сьогодні є  державі, в першу чергу соціально-екологічні неможливо вирішити без  розвитку науки. Ніщо ні звідки не може взятись, якщо не робити ставку на те, що може  зробити розум людини, на екологію свідомості, на науку. Причому мова йде в  першу чергу на  природничі науки.

Якщо не розвивати в державі  природничі науки, то на що може розраховувати   така держава. На саме останнє місце в  рейтингу  держав. Основним   пріоритетом держави є гармонія Людини з Природою, Космосу в цілому.

Необхідно постійно дбати, вкладати кошти в розвиток   природничих наук, що є  неодмінною умовою розвитку держави і чи не основним уроком Чорнобиля.

М.В.Курик, Я.І.Пріщенко

Український Інститут екології людини

м.т. 096-211-29-93

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.